Digitalt karrierekurs. Funker det?

Som leverandør av Outplacementprogrammer for ledere og medarbeidere har vi de siste 6 månedene opparbeidet oss god erfaring i bruk av digitale verktøy, som eksempelvis ved bruk av Microsoft Teams, i 1:1-rådgivning.

Vi har over tid bistått en av våre kunder – et multinasjonalt oljeserviceselskap – med karriereomstillingstjenester i to ulike nedbemanningsprosesser frem til mars 2020. I disse dager gjennomføres en tredje runde med nedbemanning og som følger av Covid-19 var det et ønskelig at alle våre tjenester fortrinnsvis skulle gjennomføres digitalt, herunder et karrierekurs for de berørte.

Det som tidligere har vært et fysisk gruppebasert karrierekurs, med et gitt antall deltakere per gruppe, ble i denne omgang tilrettelagt som én gjennomføring med 3 halve webinardager, med totalt 100 deltakere. Dette etter ønske fra kunde. Som plattform valgte vi Microsoft Teams i gjennomføring av webinarene.

Jeg skal innrømme at jeg som leder nok har støttet meg for mye til våre dyktige kollegaers erfaring i bruk av Teams og ikke vært flink nok til selv å sette meg inn i applikasjonen og andre alternative kommunikasjons- og samarbeidsplattformer (spesielt mht gjennomføring av kurs for store grupper). Nå var tiden inne for å ta ansvar og jeg satte meg selv i førersetet som Administrator med kyndig veiledning i oppsett av webinarer, invitasjoner og generell bruk av Teams. Dette var jo enkelt, funksjonelt og spennende – og opplevelsen av mestring var absolutt til stede!

Forberedelsene

Sentralt for oss var å være nøye i forberedelser og tilpassing av presentasjoner m/tilhørende eksempler og refleksjonsoppgaver som matchet målgruppen. Vi har et godt utviklet kurskompendium men som vi i dette tilfellet bevisst valgte å ikke ettersende per mail før etter at siste webinar var ferdig. Imidlertid mottok deltakerne kopi av slides umiddelbart etter hvert webinar. Således etablerte vi god fokus på webinaret/kursinstruktør og prosessen her. På grunn av antall deltakere og tidsperspektivet var det også vanskelig å tilrettelegge for gruppesamtaler i «digitale grupperom», derfor vektet vi chat-funksjonen under gjennomføringen og spørsmål ble besvart fortløpende og i pauser mellom modulene.

I forbindelse med invitasjonen ble det sendt forhåndsinformasjon mht bruk av Teams, kjøreregler mht mute av mikrofon, bruk av chat-funksjon, info om hvordan utdeling av kursmateriell vil forløpe.

Med hensyn webinarene satte vi følgende rammeverk:

  • 10-15 minutters pause per time
  • Anledning til å stille spørsmål per chat
  • Svar på chat ved slutten av hver sekvens, eller ved oppstart etter pause.

 

Selve gjennomføringen

Vår dyktige samarbeidspartner Elaine Bloom forestod selve gjennomføringen av webinarene og jeg satte meg selv som Administrator både i forkant og underveis i gjennomføringen. Vi hadde erfarings- og feedbacksamtaler etter stort sett hver sekvens, samt etter at hvert webinar var ferdig. Dermed fikk vi evaluert og justert fortløpende. Med over 100 deltakere var det også enklere for kursinstruktør å fokusere på sine oppgaver samt ha praktisk støtte underveis i gjennomføringen.

Selv så ble min rolle som Administrator å slippe deltakere fra lobby og inn i møtet, svare på chat, sparre med kursinstruktør i hver pause med feedback og tilleggsdata, ettersende deltakerne dokumentasjon gjennomgått på hvert webinar m.m.

Tilbakemelding fra deltakerne:

Vi mottok gjennomgående svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne og tilstedeværelsen var høy («fravær inn/ut av webinaret» var minimalt). Vi fikk tilbakemeldinger på at vi traff veldig bra mht vårt skreddersøm av innholdet.

Funker det?

Jeg vil si både ja og tja.

Ja; det ble 3 gode webinarer, med solide foredrag på tematikk og noe «dialog» med bruk av chat. Vi nådde hele målgruppen på én gang og således er dette en kostnadseffektiv måte å gjennomføre denne type kurs på. Det fungerer og er et godt alternativ for muligheten til å kunne gjennomføre karrierekurs på i disse dager, der hvor det ikke gis rom for tradisjonelle fysiske gruppebaserte kurs i mindre grupper.

Tja; Istedenfor kurs ble dette naturlig nok mer et foredrag. Med hensyn til involvering, gruppedynamikk, dialog, trening og feedback er dette noe begrensende. Ved mindre grupper ville vi hatt mulighet til å dele inn i digitale «grupperom» hvor kursinstruktør kunne kommet inn i hver gruppe og vært støttende mht gruppeoppgaver, feedback etc.

Veien videre for deltakerne

Deltakerne setter denne uken i gang med prosessuell individuell karriereveiledning med støtte fra 4 karriererådgivere, enten på Teams eller fysiske møter 1:1. Her vil de individuelle behov bli ivaretatt spesielt og deltakerne går nå inn i markedsfasen, den aktive delen av jobbsøkerprosessen. I tillegg mottar deltakerne tilgang til vår Online Karriereportal som understøtter prosessen videre og hvor deltakerne har tilgang til ytterligere dybde i tematikk og verktøy de ønsker å vite/lære mer om.

Veien videre for oss

Selv om vi fortsatt er størst tilhengere av tradisjonelle fysiske gruppebaserte kurs, vil vi i fremtiden også være en leverandør av kurs og individuelle rådgivning med bruk av digitale kommunikasjons- og samarbeidsplattformer. Vi vil samtidig bestrebe å legge til rette for digitale kurs som gir mulighet for en pedagogisk gjennomføring som innebærer mulighet for gruppearbeid, observatørroller, feedback, erfaringsutveksling og dialog.

Denne uken gjennomfører vi tradisjonelle karrierekurs for en av våre kunder innen Retail (heldagskurs over 3 dager). Påfølgende uke kjører vi to parallelle kurs på Vestlandet for en av våre kunder i industrien.

Med snart 20 års erfaring innenfor dette fagfeltet, hva angår pedagogikk, læring og resultat av innsatser, er jeg trygg på hva som gir best effekt. Det fysiske menneskemøte med alle de muligheter for kommunikasjon, uttrykk, inntrykk og interaksjon er fortsatt å anbefale for slike krevende omstillinger. Men situasjonen verden er i dag tvinger fram andre metoder for disse uunngåelige endringsprosesser våre kunder stadig hyppigere møter. Dette må også vi som leverandør tilpasse oss – gjennom nytenking og utvikling. Jeg tror at en kombinasjon av ny teknologi og det fysiske menneskemøte vil prege framtiden i vår bransje, her vil de som finner den mest optimale og effektive løsningen markere seg og sette føringer.

Her er det bare å være fleksibel, endringsdyktig og tilpasningsdyktig – og slik påvirke fremtiden!  Vi jobber jo tross alt med Karriereomstillingstjenester.

 

Ta kontakt med Bjørn-Eirik Buschmann i Karrierepartner AS.

Bjørn-Eirik Buschmann
Daglig leder/Partner – Karrierepartner AS
Mobil: +47 909 70 113
E-post: bjorn-e@karrierepartner.no

Norwegian

Fant du ikke det du lette etter?

Legg igjen en beskjed her, så tar vi kontakt med deg!