Your supplier within career counseling and career development.

Career counselling

For companies downsizing.

Outplacement program for you who want a tailored and effective assistance in the process leading up to a new job.

Just over 90 % of our candidates get new jobs through our programs.

Performance and career development

For companies looking to
strengthen their Career Readiness.

The program for those who want to develop in their current job and need an achievement plan for a further development process in the job. We assist with tools and specialists.

Relevant employees = relevant organizations

Your supplier within career counseling and career development.

Career counselling

For companies downsizing. Outplacement program for those who want a tailored and effective assistance in the process leading up to a new job. You will find us nationwide Norway, with more than 400 career advisers, spread across more than 50 locations. About 90% are able to get a new job.

Outplacementprogram for deg som ønsker en skreddersydd og effektiv bistand i prosessen frem til ny jobb.

Just over 90 % of our candidates get new jobs through our programs.

Performance and career development

For companies looking to strengthen their Career Readiness

The program for those who want to develop in their current job and need an achievement plan for a further development process in the job. 

We assist with tools and specialists.

Relevant employees = relevant organizations

Your supplier within career counseling and career development.

Performance and career development

For companies downsizing.

The program for those who want to develop in their current job and need an achievement plan for a further development process in the job. 

We assist with tools and specialists.

Relevant employees = relevant organizations

Career counselling

For companies looking to
strengthen their Career Readiness.

For companies downsizing.

Outplacementprogram for deg som ønsker en skreddersydd og effektiv bistand i prosessen frem til ny jobb.

Just over 90 % of our candidates get new jobs through our programs.

Latest news

Hva kjennetegner et effektivt Outplacementprogram

Outplacement er en karriererådgivningstjeneste som ofte tilbys kandidater ved overtallighet eller ved annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ofte som en sentral del av en sluttavtale. Hensikten er å bistå kandidaten med overgangen til en ny/riktig jobb. Uavhengig om din virksomhet har en samarbeidspartner eller er i en situasjon hvor du/dere søker etter en solid leverandør; her er noen viktige tips fra oss i Karrierepartner AS og som kjennetegner et funksjonelt og effektivt Outplacementprogram.

Read more