Karriererådgivning for privatpersoner

Har du mottatt sluttpakke hvor støtte til karriererådgivning (Outplacement) inngår?

Eller er du i en situasjon hvor du vurderer å bytte jobb og trenger profesjonell rådgivning for å definere din nye retning og nødvendig støtte for posisjonering opp mot ny jobb?

Vi har kompetanse, verktøy og metodikk som virkelig hjelper deg videre i overgangen til ny jobb.

Karriereveiledning for privatpersoner

Karriereveiledning er et program på timebasis og avtales etter ditt konkrete behov. Dette kan være aktuelt for:

  • Deg som er i jobb, men som vurderer egne muligheter i eksternt arbeidsmarkedet. For deg som søker sparring og rådgivning som synligjør dine muligheter og forutsetningene for videre posisjonering. Programmets omfang tilpasses dine absolutte behov og tilrettelegges på timebasis.
  • For deg som ikke er i jobb, men som eksempelvis trenger behovsrettet rådgivning med hensyn til posisjonering i markedet, vurdering av CV, vurdering av kompetanseprofil, vurdering av søknader opp mot stillingsanalyser, ønsker intervjutrening. Tjenester tilbys på timebasis.

Outplacementprogram

Programmet går over 3, 6, 9 eller 12 måneder, med et gitt antall timer innenfor hvert av løpene.

Målgruppe:

  • Deg som har inngått sluttavtale med arbeidsgiver og hvor Outplacementprogram inngår som en del av avtalen. Du er nå på utkikk etter å finne den riktige leverandøren av program for deg. Vi tilpasser programmet for deg, innenfor de økonomiske rammebetingelsene som foreligger.
  • Kandidater som er arbeidsledige og søker et utvidet karriereprogram eller støtte frem mot ny jobb.

Gjennom en innledende oppstart- og kartleggingssamtale avdekker vi behov og skreddersyr Outplacementprogrammet for deg, innenfor de økonomiske rammebetingelsene som foreligger. Vår effektive 6-trinns karrieremodell bringer deg i mål.

Se beskrivelse av typiske emner som inngår i et Outplacementprogram: Les her

Vil du som privatperson vite mer om våre tilbud innen Karriererådgivning/Outplacement? Vennligst ta kontakt:

Daglig leder Bjørn-Eirik Buschmann

mobil +47 909 70 113, e-post: bjorn-e@karrierepartner.no

Partner Vigleik Rogde

mobil +47 957 46 974, e-post: vigleik@karrierepartner.no