Våre kunder

Vi jobber med et mangfold av kunder, både mht med hensyn til type bransje, størrelse, yrkeskategorier og behov.

Karrierepartner AS har kunder både fra privat og offentlig sektor. Herunder har vi bl.a. også vunnet en rekke prestisjetunge anbudsprosesser.

Den typiske kunden er:

Innen området Karriererådgivning;

  • En bedrift/organisasjon som skal gjennomføre en omstillingsprosess som vil innebære behov for nedbemanning av enkeltpersoner eller grupper av ulike størrelse.
  • Bedriften ønsker å bekrefte sitt omdømme som en seriøsarbeidsgiver gjennom å tilby karriererådgivningstjenester til hjelp for den/de berørte videre over i ny jobb.
  • Bedriften søker tradisjonelt å tilby karriererådgivning, et såkalt Outplacementprogram, som en del av sluttavtalen med den enkelte.
  • Bedriften tar kontakt med Karrierepartner AS da de søker en ekstern samarbeidspartner som kan skreddersy og gjennomføre karriereomstillingstjenester. Der hvor det er flere i bedriften som blir berørt velger kunden ofte å følge vårt råd om tilpasning av gruppebaserte karriereveiledningskurs i forkant av de individuelle Outplacementprogrammene.
  • I flere tilfeller ønsker kunden også lederstøtte og kvalitetssikring av egne prosesser, trening i gjennomføring av drøftelsesmøter m.m.
  • Bedrifter/organisasjoner som søker en landsdekkende leverandør av Outplacement, som kan støtte kunden ved nåværende og fremtidige behov. Enkeltpersoner eller grupper.
  • En bedrift/organisasjon som har et ansettelsesforhold som av ulike årsaker ikke fungerer etter hensikten. Bedriften ønsker å gå dialog med den ansatte og tilby Outplacement som en del av sluttavtale.
  • Privatpersoner som har fått inkludert Outplacementprogram som en del av en sluttavtale og som selv kan søke etter og velge egnet samarbeidspartner for gjennomføring av tjenesten.

Innen området Karriereutvikling;

  • Bedrift/organisasjon som søker etter et prosessbasert prestasjons- og karriereutviklingsprogram som har til hensikt å utvikle nøkkelmedarbeidere, talenter og ledere. Et program som sikrer opplevelsen av faglig og personlig utvikling, prestasjoner og mestring i jobben – og at sentrale medarbeidere blir værende i organisasjonen.

  • Ledere/medarbeidere som har nådd «karrieretaket» (mangel på utvikling og utnyttelse av personlig/faglig kompetanse), opplever frustrasjon og eller stagnerer i sin jobb. Kandidaten trenger tilgang til et prosessorientert program med høy grad av egenanalyse og utviklingsoppgaver, samt målstyrt prestasjons- og utviklingsplan – som grunnlag for engasjement og utvikling i jobben.