Nedbemanning, leder- og prosjektstøtte

Nedbemanning og omstruktureringer er noe av det tøffeste en organisasjon må foreta seg. Selve organiseringen og tilstøtende valg i bruk av bruk av virkemidler- og tiltakspakker som tilrettelegges, er vesentlige for å oppnå suksess i denne type prosesser.

En god og vellykket prosess kjennetegnes gjennom oppnåelse av følgende mål og resultater:

 • Ingen merkbare konflikter i prosessen og juridiske avklaringer er sjekket ut og ivaretatt
 • Sikre og opprettholde høy produksjonskapasitet-/kvalitet, leveranser og kundetilfredshet
 • Sikre opprettholdelse av engasjement, motivasjon, lojalitet og lavt sykefravær i prosessen
 • God informasjonsstrategi, samt tydelig og samkjørt ledelse – og tillitsvalgte
 • At lederne klarer å holde fokus på drift og personalledelse, parallelt
 • Bruk av virkemidler som har hjulpet den/de berørte over i nytt arbeid gjennom individuell karriereveiledning/ outplacement, gruppevise kurs/workshops etc
 • Ivaretar ALLE i prosessen, også de som ikke blir berørt

De fleste bedrifter har ofte gode erfaringer fra denne type prosesser og støtter seg til arbeidsgiverorganisasjonene hva angår støtte til både juridiske betraktninger og kvalitetssikring av egne prosesser. Ved behov kan vi – gjennom vår samarbeidspartner Advokatfellesskapet Lovende – bistå våre kunder som en objektiv tredjepart, både med hensyn til kvalitetssikring av prosesser og generell rådgivning/støtte overfor ledere og tillitsvalgte. 

Vi kan bistå med:

 • Prosessplanlegging og informasjonsplan
 • Kvalitetssikring av prosess
 • Rådgivning og veiledning
 • Tilpassing av virkemiddelpakker
 • Hvordan håndtere de som ikke blir berørt
 • Samhandling mellom ledere og tillitsvalgte
 • Lederstøtte og individuell veiledning av i prosessen

Vil du vite mer om våre tjenester innen nedbemanning, leder- og prosjektstøtte, vennligst ta kontakt:

Daglig leder Bjørn-Eirik Buschmann på mobil +47 909 70 113 eller e-post: bjorn-e@karrierepartner.no