Samarbeidspartnere

OI Global Partners

Karrierepartner AS ble i 2016 valgt som den norske partneren av OI Global Partners, et av verdens ledende selskaper innen Outplacement og Executive Coaching, representert med over 1200 konsulenter i 30 land og 225 lokale kontorer. Som medlem kan vi bistå internasjonale kunder, med omstillingsprosesser i Norge. Vi kan også serve norske konsern, med lokale/regionale karriererådgivere i 32 andre land. Vi har også etablert OIGP Nordic og hvor vi kan tilby Outplacementtjenester for nordiske konsern, med lokale, dedikerte karriererådgivere i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Som medlem i OI Global Partners har vi og våre kunder tilgang til markedets mest utviklede og funksjonelle Online Karriereportaler. Se: www.oiglobalpartners.com.

Ta kontakt hvis du er toppleder eller HR-leder i et Nordisk / Globalt selskap og ønsker å vite mer om hvordan vi kan støtte konsernet som hovedleverandør av Outplacementtjenester.

Starck & Partner AB

Vi har et tett og strategisk samarbeid med selskapet Starck & Partner AB i Sverige, med henblikk på deres etterspurte Prestasjons- og karriereutviklingsprogram, anvendt av over 40 000 medarbeidere i Sverige. Karrierepartner AS er leverandør av programmet i Norge.

Starck & Partner er et konsulenthus med hovedkontor i Stockholm og avdeling i Gøteborg. Selskapet arbeider innen karriere- og personalutvikling, organisasjon og ledelse. Selskapet har bl.a. siden 1997 bygget opp Sveriges største Arbeidsgiverring og samarbeider i dag med over 60 foretak og organisasjoner, og hvor medlemsbedriftene representerer over 160 000 ansatte. Se: www.starckpartner.se.

Advokatfellesskapet Lovende

Flere av våre kunder ønsker å få tilgang på juridisk ekspertise knyttet til arbeidsrettslige spørsmål og HR relatert til omstilling/nedbemanning og kvalitetssikring av egne prosesser. I denne forbindelse har Karrierepartner AS inngått et tett og strategisk samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende – landsdekkende spesialister innen kollektiv og individuell arbeidsrett. Selskapets partnere har over 40 års erfaring med arbeidsrett og HR bl.a. fra NHO og VIRKE. Spisskompetanse innen: omstilling / nedbemanning / omorganisering, rådgivning rundt prosess og tiltak, forhandlinger og juridisk bistand i skriving av sluttavtaler, trening av ledere i gjennomføring av drøftelsesmøter, rettssaker mm. Se: www.lovende.no