Samarbeidspartnere

Advokatfellesskapet Lovende

Flere av våre kunder ønsker å få tilgang på juridisk ekspertise knyttet til arbeidsrettslige spørsmål og HR relatert til omstilling/nedbemanning og kvalitetssikring av egne prosesser. I denne forbindelse har Karrierepartner AS inngått et tett og strategisk samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende – landsdekkende spesialister innen kollektiv og individuell arbeidsrett. Selskapets partnere har over 40 års erfaring med arbeidsrett og HR bl.a. fra NHO og VIRKE. Spisskompetanse innen: omstilling / nedbemanning / omorganisering, rådgivning rundt prosess og tiltak, forhandlinger og juridisk bistand i skriving av sluttavtaler, trening av ledere i gjennomføring av drøftelsesmøter, rettssaker mm. Se: www.lovende.no

Starck & Partner AB

Vi har et tett og strategisk samarbeid med selskapet Starck & Partner AB i Sverige, med henblikk på deres etterspurte Prestasjons- og karriereutviklingsprogram, anvendt av over 40 000 medarbeidere i Sverige. Karrierepartner AS er leverandør av programmet i Norge.

Starck & Partner er et konsulenthus med hovedkontor i Stockholm og avdeling i Gøteborg. Selskapet arbeider innen karriere- og personalutvikling, organisasjon og ledelse. Selskapet har bl.a. siden 1997 bygget opp Sveriges største Arbeidsgiverring og samarbeider i dag med over 70 foretak og organisasjoner, og hvor medlemsbedriftene representerer over 180 000 ansatte. Se: www.starckpartner.se.