Tjenester

Velg bedrift eller privatperson og se hva vi kan støtte deg på!

Gjennomfører eller planlegger deres bedrift omstrukturering av organisasjonen som resulterer i nedbemanning av enkeltpersoner eller grupper?

Eller hender det at bedriften har enkeltmedarbeidere som ikke fungerer optimalt og hvor bedriften vurderer å tilby sluttpakke, inklusiv karriereveiledning, som en frivillig ordning?

Har du mottatt sluttpakke hvor støtte til karriererådgivning (Outplacement) inngår?

Eller er du i en situasjon hvor du vurderer å bytte jobb og trenger profesjonell rådgivning for å definere din nye retning og nødvendig støtte for posisjonering opp mot ny jobb?

Tjenester

Velg bedrift eller privatperson og se hva vi kan støtte deg på!

Gjennomfører eller planlegger deres bedrift omstrukturering av organisasjonen som resulterer i nedbemanning av enkeltpersoner eller grupper?

Eller hender det at bedriften har enkeltmedarbeidere som ikke fungerer optimalt og hvor bedriften vurderer å tilby sluttpakke, inklusiv karriereveiledning, som en frivillig ordning?

Har du mottatt sluttpakke hvor støtte til karriererådgivning (Outplacement) inngår?

Eller er du i en situasjon hvor du vurderer å bytte jobb og trenger profesjonell rådgivning for å definere din nye retning og nødvendig støtte for posisjonering opp mot ny jobb?