Referanser / kunder

Karrierepartner AS er stolte over at vi har fått anledning til å bistå en rekke ulike markedsledende selskaper som samarbeidspartner i gjennomføring av mindre og til dels svært store nedbemanningsprosesser på landsbasis.

Vi har nærmere 100 ulike referansekunder.

Vi har erfaring fra å jobbe i et bredt spekter av bransjer og et mangfold av yrkeskategorier i privat og offentlig sektor. Spesielt følgende bransjer har vært gjeldende de siste 10 årene:

 • Næringsmiddelindustrien
 • Bank/finans
 • Industri/produksjon
 • Rådgivning og prosjektering, ingeniør
 • Gruvedrift
 • IT-selskaper
 • Olje/gass leverandørindustrien
 • Lager/logistikk
 • Statlige organisasjoner
 • Maritim Industri
 • Offshore
 • Bygg- og anleggsbransjen
 • Servicebedrifter
 • Dagligvarebransjen
 • Retail
 • Bilbransjen
 • Rederier
 • Legemiddelindustrien
 • Grafisk bransje/media
 •  

Den typiske kunden er:

 • Virksomheter som skal gjennomføre en omstillingsprosess som vil innebære behov for nedbemanning av enkeltpersoner eller grupper av medarbeidere.
 • Kunden ønsker å bekrefte sitt omdømme som en seriøs arbeidsgiver gjennom å tilby karriererådgivningstjenester som hjelper den/de berørte over i ny jobb.
 • Kunden søker tradisjonelt å tilby karriererådgivning, et såkalt Outplacementprogram, som en del av sluttavtalen med den enkelte.
 • Der hvor det er flere i bedriften som blir berørt velger kunden ofte å følge vårt råd om tilpasning av gruppebaserte karriereveiledningskurs, i forkant av de individuelle Outplacementprogrammene.
 • I flere tilfeller ønsker kunden også lederstøtte og kvalitetssikring av egne prosesser, trening av ledere i gjennomføring av drøftelsesmøter m.m. I disse tilfelle samordner vi våre rådgivningstjenester med vår samarbeidspartner Advokatfellesskapet Lovende https://www.karrierepartner.no/artikkel/samarbeid-med-advokatfellesskapet-lovende/
 • Kunder som søker en landsdekkende leverandør av Outplacement, som kan støtte kunden ved nåværende og fremtidige behov. Samarbeidsavtaler – ofte to til tre år – inngås, slik at kunden har en ekstern og trygg samarbeidspartner tilgjengelig etter hvert som behov oppstår.
 • Kunden har et ansettelsesforhold som av ulike årsaker ikke fungerer etter hensikten. Bedriften ønsker å gå dialog med den ansatte og tilby Outplacement som en del av sluttavtale.
 • Privatpersoner som har fått inkludert Outplacementprogram som en del av en sluttavtale og som selv kan søke etter og velge egnet samarbeidspartner for gjennomføring av tjenesten.

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

Daglig leder Bjørn-Eirik Buschmann på mobil +47 909 70 113
eller e-post: bjorn-e@karrierepartner.no