Prestasjons- og karriereutvikling

En stor utfordring for arbeidsgivere nå og i fremtiden er å beholde sentrale medarbeidere og å utvikle talenter.

Det kreves i større grad at den enkelte opplever personlig og faglig utvikling, mestring og prestasjoner i sin jobb. Dette opp mot de krav og forventninger som påligger medarbeideren fra arbeidsgiver, kollegaer, kunder og samarbeidspartnere. Faren ved ikke å fokusere på dette som arbeidsgiver er at medarbeideren raskt kan oppleve å nå «karrieretaket», mister engasjementet og dermed stagnere i sin jobb. Det er ofte disse medarbeiderne som velger å forlate sin arbeidsplass.

Ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Relevante medarbeidere = Relevante organisasjoner.

Fokus på prestasjons- og karriereutvikling er spesielt viktig i en tid hvor medarbeidere har blitt mer bevisste på hva man vil ha ut av sitt engasjement hos deg som arbeidsgiver. Dette i form av selvrealisering, kompetanseutvikling og karrieremuligheter som medfører gjør at man opplever seg som relevante i et arbeidsliv i stadig raskere endring.

Kort sagt: Relevante medarbeidere = Relevante og bærekraftige organisasjoner.

Vi har ekspertressursene, program og verktøy:

Karrierepartner besitter sertifiserte ekspertressurser og tilbyr nå et Prestasjons- og karriereutviklingsprogram som sikrer høy grad av motivasjon, engasjement og utvikling. På det personlige plan så vel som den faglige utviklingen hos den enkelte. Programmet kan tilpasses enkeltpersoner, som teamutvikling eller lederutvikling.

Dette er basert på et anerkjent og forskningsbasert program fra vår samarbeidspartner i Sverige, Starck & Partners AB, og er anvendt av over 40 000 medarbeidere i en rekke kjente og markedsledende selskaper innenfor blant annet finans, telefoni, mediebransjen og industri – både innenfor det private og det offentlige.

Programmet er individuelt, prosessorientert og omfatter en kartlegging av egne vurderinger, erfaringer, drivkrefter og egen kompetanse. Kandidaten mottar en velutviklet arbeidsbok, jobber med egne utviklingsoppgaver mellom møtene og får oppfølging, feedback og coaching fra en ekspert i Karrierepartner.

Varighet:

Prosessen går over 5 x 2 timer, over en periode på 8 til 12 uker.

Prestasjons- og utviklingsplan:

Programmet ender med en prestasjons- og utviklingsplan for kandidaten. Denne er veiledende for kandidatens videre utviklingsprosess i jobben. Kandidaten etablerer planen sin for nærmeste leder og den kan også fint inngå som en del av rutiner for gjennomføring av medarbeiderutviklingssamtaler. Dermed er merverdien av planen svært høy.

Fokus i programmet:

 • Overordnet: Innover (meg som person, selvinnsikt), Utover (meg i forhold til mine omgivelser), Fremover (mine mål, min prestasjons- og utviklingsplan)
 • Kartlegging: Hva er aller viktigst for meg i en jobbsituasjon?
 • Kunnskap, ferdigheter, egenskaper, min nåsituasjon og hva ønsker jeg å utvikle?
 • Hva motiverer meg mest?
 • Hvordan foretrekker jeg å løse en oppgave?
 • Feedback: Hvordan oppfattes jeg av andre? Hvordan vil jeg bli oppfattet?

Resultat for kandidaten:

 • Fornyet selvinnsikt, motivasjon og initiativ.
 • Forbedret evne til å markedsføre seg både i og utenfor organisasjonen.
 • Utviklet et sterkt karrierenettverk.
 • Tydeliggjort beslutningsgrunnlag og prestasjons- og utviklingsplan.

Vårt program blir brukt av våre kunder på ulike måter:

 • Individuelt for medarbeidere med fokus på selvinnsikt, prestasjon og utvikling.
 • Sertifisering for en organisasjon som ønsker å bygge opp et internt karrieresenter med egne karriererådgivere.
 • Gruppeutvikling
 • For å skape effektive team.
 • Som en innsats for ledergruppen for utvikling av eget lederskap.

Sertifisering av interne karrierecoacher i din bedrift?

Vi har anledning til å sertifisere egne interne prestasjons- og karriereutviklingsressurser i din bedrift basert på vårt konsept. Prosessen går over 5 dager, hvorav 3 dager er teori, konseptuell gjennomgang, øvelser og trening, mens de to siste dagene er knyttet til henholdsvis veiledning og sertifisering.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legg igjen ditt telefonnummer eller din e-post, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende og gratis samtale eller tilbud.

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at vi kan lagre og benytte din informasjon for å kontakt deg.
Les mer om personvern her