Økonomisk rådgivning

Den største usikkerheten til personer i omstilling er konsekvens knyttet til privat- og familieøkonomi, samt pensjonsordninger. Karrierepartner AS tilbyr profesjonelle rådgivere innen privatøkonomi og pensjonsordninger.

De siste ti årene har disse gitt rådgivning til over 5000 medarbeidere fra privat og offentlig sektor. Våre rådgivere har i tillegg lang erfaring som karriereveiledere, noe som har en merverdi ettersom rådgiveren er godt satt inn i kandidatens prosess.

Vi setter fokus på kandidaten ved å gi oversikt og bistand på økonomiske forhold og muligheter. Kartlegging av kandidatens økonomiske ståsted og konkrete råd med hensyn til planlegging av privatøkonomiske forhold. Dette for å bedre tryggheten for kandidaten samt skape forutsigbarhet på kort og lang sikt.

Pensjonsrådgivning gir kandidaten bedre beslutningsgrunnlag i møte med avslutningen av et arbeidsforhold.

Privatøkonomisk rådgivning

Kandidater som mottar økonomisk rådgivning, oppnår økt oversikt og trygghet. Dermed evner kandidaten å ha bedre fokus på sine jobbsøkerprosesser.

Rådgivningen gjennomføres over 2 timer og belyser hvilke forhold som vil kunne påvirke fremtidig økonomisk situasjon og eventuelle offentlige ytelser, blant annet som arbeidssøker eller ved svekket helse. Kandidaten får råd og veiledning for hensiktsmessig planlegging av privatøkonomi. Samtalen tar utgangspunkt i kandidatens ståsted, ønsker og behov.

På forhånd mottar kandidaten et informasjonsskriv med møteinnhold og hvilken dokumentasjon som bør tas med til møtet. Det foretas konkrete beregninger med hensyn til alternative situasjoner og veivalg. I møtet synliggjøres hva aktuelle situasjoner og mulige alternativer kan innebære. Kandidaten mottar dokumentasjon på de beregningene som gjøres under rådgivningsmøtet.

Vil du vite mer om våre tjenester innen privatøkonomisk rådgivning? Vennligst ta kontakt:

Daglig leder Bjørn-Eirik Buschmann

mobil +47 909 70 113, e-post: bjorn-e@karrierepartner.no

Pensjonsrådgivning

Gjennom pensjonsrådgivning kan kandidaten ta bedre beslutninger i forbindelse med frivillig avslutning av et arbeidsforhold. Kandidaten vil ha bedre oversikt over mulighetene han/hun står overfor og potensielle fallgruver.

Regelverket og ordningene knyttet til pensjon er komplekse. Endringer i Folketrygden og tjenestepensjonsavtaler gjør at informasjonsbehovet har økt både for arbeidsgivere og medarbeidere.

For kandidater som er i posisjon til å søke AFP er dette en etterspurt tjeneste. Det er viktig for den enkelte å få synliggjort muligheter og konsekvenser som grunnlag for eget valg i denne sammenheng.

Vi i Karrierepartner AS tilbyr pensjonsrådgivning over 2 timer. I samtalen med kandidaten forklarer og tallfester våre rådgivere konsekvensene av de alternativene som foreligger – spesielt de valgene den enkelte gjør. Etter rådgivningen sitter kandidaten igjen med en bedre forståelse for egen situasjon.

Vil du vite mer om våre tjenester innen pensjonsrådgivning? Vennligst ta kontakt:

Daglig leder Bjørn-Eirik Buschmann

mobil +47 909 70 113, e-post: bjorn-e@karrierepartner.no