Samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende

Flere av våre kunder har over tid ønsket å få tilgang på juridisk ekspertise knyttet til arbeidsrettslige spørsmål og HR relatert til omstilling/nedbemanning og kvalitetssikring av egne prosesser.