Samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende

Fra venstre; Daglig leder/Partner Bjørn-Eirik Buschmann, Advokat/Partner Annicken Iversen, Advokat/Partner Heidi Lill M. Oppegaard, Markedssjef/Partner Vigleik Rogde

Flere av våre kunder har over tid ønsket å få tilgang på juridisk ekspertise knyttet til arbeidsrettslige spørsmål og HR relatert til omstilling/nedbemanning og kvalitetssikring av egne prosesser.

I denne forbindelse har Karrierepartner AS inngått et tett og strategisk samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende – landsdekkende spesialister innen kollektiv og individuell arbeidsrett.

Vi kan nå sies å være en fullverdig samarbeidspartner for våre kunder, både mht juridisk støtte som sikrer kvalitet i prosesser, kombinert med virkningsfulle karriereomstillingstiltak som hjelper de berørte over i nye stillinger.

Advokatfellesskapet Lovendes partnere har over 40 års erfaring med arbeidsrett og HR bl.a. fra NHO og VIRKE.

Spisskompetanse innen:

 • nedbemanning, omstilling og omorganisering
 • rådgivning rundt prosess og tiltak
 • forhandlinger og juridisk bistand i utarbeidelse av sluttavtaler
 • trening av ledere i gjennomføring av drøftelsesmøter jfr. AML §15-1
 • rettssaker mm.

 

Advokatselskapet Lovende er aktiv i bruk av sosiale medier og utgir hyppig nyhetsbrev og faglig svært gode artikler med råd og tips. Vi vil fortløpende dele flere av disse på våre hjemmesider samt på vår LinkedIn-side.

Se bl.a. link til nyhetsbrev med tema: sluttavtale – avtale om opphør av arbeidsforhold  https://www.lovende.no/nyhetsbrev/sluttavtale-avtale-om-opphor-av-arbeidsforhold

Advokatfellesskapet Lovende tilbyr også kurs og frokostmøter innen følgende områder:

 • Arbeidsrettslige emner – fra tre timer
 • Omstilling/Nedbemanning
 • Personopplysninger på avveie
 • Sykefravær
 • Avslutning av arbeidsforhold
 • Prøvetid/hvordan utnytte prøvetiden best mulig
 • Arbeidstid
 • Midlertidig ansettelse eller innleie
 • Implementering av GDPR
 • Ny arvelov
 • Profesjonalisering av styre i familieeide bedrifter, om ønskelig i tillegg spørsmål rundt arv og generasjonsskifte
 • Styrets ulike roller og ansvarsfordeling og hva som kjennetegner et verdiskapende styre
 • Kurs for ansattes representanter i styret

 

Kontaktpersoner:

Advokat/Partner, Heidi Lill M. Oppegaard, mobil: +47 951 13 124, e-post: advokatmollestad@lovende.no

Advokat/Partner Annicken Iversen, mobil: +47 992 07 731, e-post: advokativersen@lovende.no

Hjemmeside: www.lovende.no