Fra permittering til oppsigelse – 10 tips til arbeidsgiver

Covid-19 har gjort det vanskelig for mange bransjer siden mars 2020. Permitteringsreglene går ut 30. september 2021. Er du en av arbeidsgiverne som dessverre vurderer å måtte si opp permitterte ansatte? Vår samarbeidspartner Advokatfellesskapet Lovende deler 10 viktige råd om dette.

Samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende

Flere av våre kunder har over tid ønsket å få tilgang på juridisk ekspertise knyttet til arbeidsrettslige spørsmål og HR relatert til omstilling/nedbemanning og kvalitetssikring av egne prosesser.