Karriererådgivning

Velg bedrift eller privatperson og se hva vi kan støtte deg på!

Karriererådgivning for bedrifter

Gjennomfører eller planlegger deres bedrift omstrukturering av organisasjonen som resulterer i nedbemanning av enkeltpersoner eller grupper?

Eller hender det at bedriften har enkeltmedarbeidere som ikke fungerer optimalt og hvor bedriften vurderer å tilby sluttpakke, inklusiv karriereveiledning, som en frivillig ordning?

Karriererådgivning for privatpersoner

Har du mottatt sluttpakke hvor støtte til karriererådgivning (Outplacement) inngår?

Eller er du i en situasjon hvor du vurderer å bytte jobb og trenger profesjonell rådgivning for å definere din nye retning og nødvendig støtte for posisjonering opp mot ny jobb?