Ledertrening - avviklingssamtalen

En krevende oppgave for enhver leder er å gjennomføre vanskelige og ubehagelige samtaler med sine ansatte. Dette gjelder spesielt i forbindelse med omstillingsprosesser som resulterer i avvikling av arbeidsforhold (avviklingssamtalen, jfr. AML § 15- 1).

Når dette oppstår opplever vi ofte at nærmeste leder ofte «dytter» gjennomføring av slike samtaler over på HR eller overordnet leder, med begrunnelse at nærmeste ledere må konsentrere seg om den daglige driften. Lederen blir dermed ikke ansvarliggjort til selv å gjennomføre avviklingssamtalen.

Ønsker du at vi tar kontakt med deg?

Våre kunders erfaring er at de lederne som får riktig trening og ferdighetene til å gjennomføre vanskelige samtaler, faktisk utvikler seg som ledere i sin lederrolle. Dette har også således merverdi i andre vanskelige situasjoner, også når det gjelder lederrollen under og i etterkant av omstillingen.

Vi i Karrierepartner AS har trent flere hundre ledere i gjennomføring av vanskelige samtaler. Vi anbefaler sterkt at ledelsen og HR-avdelingen i organisasjonen legger til rette for at ledere på alle nivåer får innsikt, trening og ferdigheter til å gjennomføre disse utfordrende samtalene.

Tilpasset opplæring/forberedelser:

Kurs i avviklingssamtalen gjennomføres over 1 dag og består av en blanding av teori, caser og trening.

I forkant av kurset foretas en gjennomgang og en kvalitetssjekk av rutiner knyttet til prosess, utvelgelseskriterier, innkalling til avviklingssamtalen og dokumentasjon som skal brukes i selve samtalen. Dette sikrer et mest et best mulig skreddersydd kurs for deg som kunde.

I planleggingen spiller vi også på lag med kundens jurister og vi involverer ofte ressurspersoner her i deler av kursgjennomføringen. Vi opptrer sammen helhetlig og med klart definert rollefordeling. Kurset gir lederne ferdigheter og trygghet i alle faser knyttet til forberedelser og gjennomføring av samtalen.

Emner i kurset:

  • Lederrollen i omstilling
  • Krav i lovverket og intensjonen med samtalen
  • Planlegging og gjennomføring av avviklingssamtalen
  • Kommunikasjon og rammer for samtalen
  • Håndtering av følelser og ulike reaksjonsmønstre
  • Protokoller
  • Evaluering og oppfølgingsaktiviteter

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legg igjen ditt telefonnummer eller din e-post, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende og gratis samtale eller tilbud.

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at vi kan lagre og benytte din informasjon for å kontakt deg.
Les mer om personvern her