Nedbemanning – prosess og støtte til berørte

Nedbemanninger og omstruktureringer er krevende prosesser virksomheter tidvis må gjennomføre for økt konkurransekraft, lønnsomhet og fleksibilitet. Selve organiseringen og tilstøtende valg i bruk av virkemidler og tiltakspakker er vesentlige for å oppnå suksess i denne type prosesser.

Med over 20 års erfaring og støtte til mer enn 16 000 kandidater fra norsk næringsliv besitter Karrierepartner AS seniorkompetanse på fagområdet. Vi har vært valgt samarbeidspartner i flere av landets mest kjente nedbemanningsprosesser, med resultater som snakker for seg selv; svært få av våre kunder har i prosessene opplevd arbeidsrettssaker og over 90 % av kandidatene fått seg ny jobb! 

Ønsker du at vi tar kontakt med deg?

En god og vellykket prosess kjennetegnes gjennom oppnåelse av følgende mål og resultater:

 

 

 • Sikre og opprettholde høy produksjonskapasitet-/kvalitet, leveranser og kundetilfredshet under omstillingen.
 • Sikre opprettholdelse av engasjement, motivasjon og lavt sykefravær i prosessen.
 • Redusert konfliktnivå i prosessen samt at juridiske avklaringer er sjekket ut og ivaretatt
 • God informasjonsstrategi, med tydelig og samkjørt ledelse – og tillitsvalgte
 • At lederne parallelt opprettholder fokus på drift og personalledelse.
 • Bruk av virkemidler som har hjulpet den/de berørte over i nytt arbeid gjennom tilbud om individuell karriererådgivning/Outplacement, kurs etc.
 • God ivaretagelse av alle berørte i prosessen, også de som blir igjen i selskapet.

Ved behov for juridisk bistand kan vi, gjennom vår samarbeidspartner Advokatfellesskapet Lovende, bistå våre kunder som en objektiv tredjepart, både med hensyn til juridiske betraktninger og kvalitetssikring av prosesser, samt generell rådgivning/støtte overfor ledere og tillitsvalgte. 

Vi kan bistå med; 

Leder- og prosjektstøtte 

 • Prosessplanlegging og informasjonsplan
 • Kvalitetssikring av prosess
 • Rådgivning og veiledning
 • Tilpassing av virkemiddelpakker
 • Hvordan håndtere de som ikke blir berørt?
 • Samhandling mellom ledere og tillitsvalgte
 • Lederstøtte og individuell veiledning av i prosessen
 • Trene ledere i gjennomføring av drøftelsesmøter


Støtte for de berørte

 • Outplacement/individuell karriererådgivning
 • Gruppebaserte karriereveiledningskurs/workshops
 • Drift av internt jobb-/karrieresenter (ved større prosesser) 

Karrierepartner AS kan bistå som din virksomhets samarbeidspartner på ett eller flere av ovennevnte områder – avhengig av ditt behov. Vi bistår i enkeltcaser så vel som ved masseoppsigelser.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

Legg igjen ditt telefonnummer eller din e-post, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende og gratis samtale eller tilbud.

Ved å sende inn dette skjemaet godtar du at vi kan lagre og benytte din informasjon for å kontakt deg.
Les mer om personvern her