Hva kjennetegner et effektivt Outplacementprogram?

Outplacement er en karriererådgivningstjeneste som ofte tilbys kandidater ved overtallighet eller ved annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, ofte som en sentral del av en sluttavtale. Hensikten er å bistå kandidaten med overgangen til en ny/riktig jobb. Uavhengig om din virksomhet har en samarbeidspartner eller er i en situasjon hvor du/dere søker etter en solid leverandør; her er noen viktige tips fra oss i Karrierepartner AS og som kjennetegner et funksjonelt og effektivt Outplacementprogram.

Fra permittering til oppsigelse – 10 tips til arbeidsgiver

Covid-19 har gjort det vanskelig for mange bransjer siden mars 2020. Permitteringsreglene går ut 30. september 2021. Er du en av arbeidsgiverne som dessverre vurderer å måtte si opp permitterte ansatte? Vår samarbeidspartner Advokatfellesskapet Lovende deler 10 viktige råd om dette.

Samarbeid med Advokatfellesskapet Lovende

Flere av våre kunder har over tid ønsket å få tilgang på juridisk ekspertise knyttet til arbeidsrettslige spørsmål og HR relatert til omstilling/nedbemanning og kvalitetssikring av egne prosesser.